CR24 speeds up Jiangxi-Fujian rail

A test train runs on the Qingliu-Quanzhou rail section of the Xingguo-Quanzhou Railway. The project is built to facilitate trips between Fujian and Jiangxi provinces. [Photo by LIN TAO/FOR CHINA DAILY] Passenger and freight railway services between inland Jiangxi province and coastal Fujian province will be more convenient, as the railway between Qingliu station, Jiangxi,…